top of page
Open Laptop

На овим странама приказани су предлози и упутства за коришћење алата за извођење образовно васпитног процеса учењем на даљину. Поједина упутства си израдили Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, док су остала израдиле друге институције, фирме и појединци. Упутства и ресурси наведени на овој страни су интелектуално власништво њихових аутора и институција.

bottom of page