top of page
In the Classroom

Дигитални Нушић

Дигитална стратегија ОШ ''Бранислав Нушић'' промовише иновативно и активно учење инспирисано квалификованом и креативном наставом која ствара дигитално самопоуздане ученике. Верујемо да ћемо створити заједницу која учи, проучава и истражује у променљивом дигиталном свету.
Залажемо се за сигурну употребу технологије, која постаје интегрални део процеса учења и простора у ком се развијају ученици.
Школа и наставници развијају позитиван став према дигиталној технологији и интегрисању дигиталних технологија у наставни процес. Верујемо да ћемо побољшати резултате и повећати постигнућа свих наших ученика тако што ћемо створити хибридно окружење за учење у ком свако има могућност да испуни свој потпуни потенцијал.

Ink Mark

Документи и обрасци

Modern Laptop

“Human behavior flows from three main sources: desire, emotion, and knowledge”

Plato

Контактирајте нас

bottom of page